Posts by :

Złoto jako inwestycja długoterminowa

Złoto jest postrzegane jako jedna z najpewniejszych lokat kapitału. Zainteresowanie inwestorów tym kruszcem stale jest bardzo duże, a szczególnie w czasach kryzysu. Również banki centralne wielu państw chętnie skupują złoto z myślą o ciężkich czasach, które mogą nadejść w przyszłości. Czy jednak warto ulokować swoje pieniądze w ten sposób, jeśli ktoś jest niewielkim inwestorem? Czy […]