Start
VIII Międzyszkolny Ekologiczny Bieg Patrolowy

22 maja odbył się VIII Międzyszkolny Ekologiczny Bieg Patrolowy – cykliczny konkurs dla uczniów klas III szkół podstawowych połączony z propagowaniem aktywności fizycznej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej i Stowarzyszenie „Nasze Pogorzałe”. W konkursie wzięło udział 14 drużyn 3-osobowych z powiatu skarżyskiego. Gminę Skarżysko-Kamienna reprezentowały drużyny ze szkół: SP nr 2, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 9 i SP nr 13. Gminę Skarżysko Kościelne reprezentowało 5 drużyn ze Szkół Podstawowych w Skarżysku Kościelnym, w Grzybowej Górze, w Lipowym Polu, w Majkowie i Kierzu Niedźwiedzim. Z gminy Bliżyn w konkursie uczestniczyły 2 drużyny: ze Szkoły Podstawowej w Odrowążku i w Sorbinie.
Po powitaniu uczestników i gości przez dyrektora szkoły p. Renatę Bilską rozgrzewkę dla dzieci poprowadził sportowiec p. Krzysztof Ogłoza. Trasa konkursowa z 6 stanowiskami patrolowymi przebiegała w lesie. Na poszczególnych stanowiskach uczniowie wykazywali się wiadomościami i umiejętnościami dotyczącymi ekosystemu lasu oraz wiedzą dotyczącą znaczenia wody i jej racjonalnego wykorzystywania. Atrakcją po konkursie było spotkanie z doktorem H2O i ,,wodne” koło fortuny oraz pogadanka dotycząca wykorzystywania wody. Dużą niespodzianką dla uczniów okazało się spotkanie z Panem Mateuszem Świtkiem i sokołem oraz ciekawe wiadomości przekazane o ptakach. Drużyny, które zdobyły najwięcej punktów za wiedzę i czas przebiegu trasy, reprezentowały następujące szkoły: 
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Sorbinie
IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Majkowie
V miejsce - Szkoła Podstawowa w Skarżysku Kościelnym.
Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Jerzy Żmijewski, który pogratulował uczestnikom konkursu oraz wręczył zwycięzcom nagrody rzeczowe, a szkołom dyplomy uznania. W imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Skarżysko p. Zbigniewa Dąbrowskiego nagrody książkowe do bibliotek szkolnych reprezentantom wszystkich szkół wręczył p. Dariusz Nowak. Dużo radości sprawiły dzieciom gratulacje składane przez doktora H2O obecnego dzięki współpracy i zaangażowaniu w kształtowaniu postaw proekologicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej. 
Na zakończenie przedsięwzięcia dyrektor SP nr 9 Renata Bilska podziękowała wszystkim instytucjom (Starostwu Powiatowemu w Skarżysku -Kamiennej, Nadleśnictwu Skarżysko i Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji) oraz sponsorom indywidualnym (Danucie Banaczek, Jerzemu Żmijewskiemu i Arturowi Mazurkiewiczowi) za ufundowanie nagród i sponsorowanie poczęstunku dla dzieci, a nauczycielom: p. Annie Cukrowskiej, p. Beacie Półtorak i p. Małgorzacie Strószczyk za zaangażowanie w organizację konkursu.
 
 
 
 
  
 
 
Zobacz na: 
 
 
 
  
Zadanie jest współfinansowane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2017 roku
z zakresu kultury fizycznej.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Treści i zdjęcia przygotowują nauczyciele placówki. Informacje zamieszcza Iza Michalska.

@2007 SP9 Skarżysko-Kamienna
Wszelkie prawa zastrzeżone