Start
Zapisy na rok szkolny 2017/2018
Ogłoszenie o zapisach do klasy I na rok szkolny 2017/2018

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Skarżysku Kamiennej ul. Warszawska 54 
ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 (rocznik 2010 i 2011).
Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Szkoły 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 
lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (41 25 32 355).
Termin składania karty zapisu i innych dokumentów: do 15.04.2017 r.
W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego dla dzieci zameldowanych 
lub zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 9 w Skarżysku- Kamiennej 
termin składania dokumentów: do 29.08. 2017 r.
Szkoła jest przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej.
Karta zapisu jest dostępna na stronie internetowej Szkoły w zakładce: Dokumenty. 
 
Ogłoszenie o zapisach do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Skarżysku Kamiennej ul. Warszawska 54
ogłasza 
nabór dzieci do oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole:
dzieci pięcioletnie (rocznik 2012),
dzieci sześcioletnie ( dzieci urodzone w 2011 roku),
dzieci, które ukończyły cztery lata ( rocznik 2013) 
oraz wykazują się samodzielnością w czynnościach samoobsługowych 
i umiejętnością współpracy w grupie, po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych 
na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów skierowaną do dyrektora szkoły.
Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły oprócz karty zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego, 
(dostępnej na stronie internetowej szkoły w zakładce: Dokumenty) 
składają pisemną prośbę do dyrektora szkoły.
Inne informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej 
są dostępne na tablicy ogłoszeń dla Rodziców w szkole.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Treści i zdjęcia przygotowują nauczyciele placówki. Informacje zamieszcza Iza Michalska.

@2007 SP9 Skarżysko-Kamienna
Wszelkie prawa zastrzeżone