Start > Wydarzenia > Podziękowania > Maj - Czerwiec 2011
Maj - Czerwiec 2011

Dziękujemy:

 

- p. Ewie Stachowicz – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska UM Skarżyska – Kam. oraz Pracownikom tego Wydziału za życzliwość, pomoc i współpracę w realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej,

- prezesowi Skarżyskiego Towarzystwa Cyklistów p. Stanisławowi Kabała oraz zastępcy prezesa p. Jerzemu Stępień za organizację z okazji Dnia Dziecka imprezy „Sprawnym rowerem po Europie”,
- p. Michałowi Mysior
właścicielowi firmy FTU Centrum Motoryzacyjne za ufundowanie pomocy do zajęć w świetlicy szkolnej i środowiskowej,
- p. Arturowi Mazurkiewicz
za pomoc w rozwijaniu współpracy z lokalnymi mediami,
- p. Marcie Dolęga
za pomoc w fotograficznym dokumentowaniu wydarzeń z życia szkoły,
- p. Annie Mackiewicz
za wsparcie rzeczowe świetlicy szkolnej i środowiskowej,
- p. Arturowi Łyżwa
za przygotowanie drużyny chłopców z klas IV – VI do Turnieju Piłki Nożnej,
- rodzicom uczniów klas 0 – III za pomoc w organizacji Dnia Rodzica,
- wszystkim osobom, które zaangażowały się w zbiórkę makulatury,

- p. Annie i Andrzejowi Mackiewicz za przygotowanie poczęstunku dla uczestników IV Międzyszkolnego Ekologicznego Biegu Patrolowego,

- p. Renacie Ślęzak, Urszuli Staniszewskiej, Agnieszce Kaluga za opiekę nad uczestnikami XVI Biegu Ulicznego O Błękitną Wstęgę Kamiennej,

- rodzicom za sprawowanie opieki podczas XII edycji Skarżyskiego Rajdu Rowerowego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Treści i zdjęcia przygotowują nauczyciele placówki. Informacje zamieszcza Iza Michalska.

@2007 SP9 Skarżysko-Kamienna
Wszelkie prawa zastrzeżone