Start > Zapisy do szkoły

Zapisy do szkoły - 2018/19


Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej: 

PDF    WORD


Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego:
PDF    WORD 
  
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania w oddziale przedszkolnym: 

PDF    WORD

 


 

 

 

 

 
Ogłoszenie o zapisach do klasy I na rok szkolny 2017/2018

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Skarżysku Kamiennej ul. Warszawska 54 
ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 (rocznik 2010 i 2011).
Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Szkoły 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 
lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (41 25 32 355).
Termin składania karty zapisu i innych dokumentów: do 15.04.2017 r.
W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego dla dzieci zameldowanych 
lub zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 9 w Skarżysku- Kamiennej 
termin składania dokumentów: do 29.08. 2017 r.
Szkoła jest przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej.
Karta zapisu jest dostępna na stronie internetowej Szkoły w zakładce: Dokumenty. 
 
Ogłoszenie o zapisach do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Skarżysku Kamiennej ul. Warszawska 54
ogłasza 
nabór dzieci do oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole:
dzieci pięcioletnie (rocznik 2012),
dzieci sześcioletnie ( dzieci urodzone w 2011 roku),
dzieci, które ukończyły cztery lata ( rocznik 2013) 
oraz wykazują się samodzielnością w czynnościach samoobsługowych 
i umiejętnością współpracy w grupie, po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych 
na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów skierowaną do dyrektora szkoły.
Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły oprócz karty zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego, 
(dostępnej na stronie internetowej szkoły w zakładce: Dokumenty) 
składają pisemną prośbę do dyrektora szkoły.
Inne informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej 
są dostępne na tablicy ogłoszeń dla Rodziców w szkole.

 

Ogłoszenie o zapisach do klasy I na rok szkolny 2016/2017


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Skarżysku Kamiennej ul. Warszawska 54 ogłasza nabór dzieci do
klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017 (rocznik 2009 i  2010 )
Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 do 15.30 lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (41 25 32 355).
Termin składania karty zapisu i innych  dokumentów: do 31.03.2016 r.

W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem Szkoły
Podstawowej nr 9 w Skarżysku- Kamiennej termin składania dokumentów: od 01.04. do 29.08. 2016 r.
Szkoła jest przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej.
Karta zapisu jest dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce: Dokumenty.

Ogłoszenie o zapisach do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Skarżysku Kamiennej ul. Warszawska 54  ogłasza
nabór dzieci do oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole:
dzieci pięcioletnie (rocznik 2011),
dzieci sześcioletnie ( dzieci urodzone  w 2010 roku),
dzieci, które ukończyły cztery lata oraz wykazują się samodzielnością  w czynnościach samoobsługowych i umiejętnością
współpracy w grupie, po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów
skierowaną do dyrektora szkoły.
Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły oprócz karty zapisu  dziecka do oddziału przedszkolnego, (dostępnej na stronie
internetowej szkoły w zakładce: Dokumenty) składają pisemną prośbę do dyrektora szkoły.
 

  Informujemy również, że od 1 marca 2016r. rozpocznie się nabór do Niepublicznego Gimnazjum nr 7 ul. Warszawska 54


Serdeczne zapraszamy !


Inne informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej są dostępne na  tablicy ogłoszeń dla rodziców w szkole.
 
 
 
 

Treści i zdjęcia przygotowują nauczyciele placówki. Informacje zamieszcza Iza Michalska.

@2007 SP9 Skarżysko-Kamienna
Wszelkie prawa zastrzeżone