Start > Projekty
Projekty
IPNI
IPNI
 


Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych
 
 
W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do programu unijnego pt: „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”, organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w partnerstwie z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w ramach II etapu edukacyjnego w zakresie przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego. Zadaniem nauczycieli jest  prowadzenie zajęć w oparciu o IPNI, w tym z wykorzystaniem metody projektów i metody tekstu przewodniego. Oczekiwane efekty realizacji w/w projektu to:

· uatrakcyjnienie zajęć szkolnych poprzez wprowadzenie ćwiczeń interdyscyplinarnych;

· poprawa wyniku sprawdzianu zewnętrznego poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego;

· uzupełnienie bazy szkolnej o sprzęt i oprzyrządowanie do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych;

· podniesienie kwalifikacji nauczycieli dotyczących umiejętności prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi, głównie metodą projektów i metodą przewodniego tekstu  oraz  z zakresu obsługi wyposażenia do prowadzenia zajęć i przygotowania do prowadzenia zajęć w oparciu o innowacyjny program nauczania interdyscyplinarnego.

W minionym roku szkolnym do powyższego projektu zostało zakwalifikowanych 19 szkół z terenu województwa mazowieckiego, 31 szkół z województwa świętokrzyskiego, w tym 200 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych oraz 4000 uczniów klas IV.

W naszej szkole  tym projektem objęci są uczniowie klas czwartych i piątych, którzy kontynuują  swój udział. Dzięki realizacji tego projektu szkoła uzyskała nieodpłatnie nowoczesne wyposażenie do pracowni przyrodniczej oraz dwa laptopy. Zajęcia w oparciu o Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego odbywają się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w szkole.

Innowację tą realizują: Pani Dyrektor Renata Bilska, p. Anna Cukrowska, p. Monika Huszno, p. Joanna Kaluga, p. Dorota Kapusta. 
 
Nauczyciele wdrażający w/w program pięciokrotnie uczestniczyli w weekendowych szkoleniach z zakresu: prowadzenia zajęć metodą projektów i metodą tekstu przewodniego, warsztaty z zakresu wykorzystania sprzętu techniczno-dydaktycznego.

Zajęcia prowadzone w ramach powyższego projektu cieszą się dużą popularnością wśród uczniów, którzy poza nowatorskim spojrzeniem na zagadnienia szkolne, uczą się kreatywności, systematyczności i umiejętności pracy w grupie. Udział w tym przedsięwzięciu integruje uczniów, nauczycieli a także rodziców, ponieważ prace wykonywane są także przez uczniów w domu.
 
Od 2013 roku wspólnie zrealizowaliśmy następujące projekty:
 
1. „Cztery pory roku w obrazie”,
 
2. „Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych”,
 
3. „Bądź bezpieczny na drodze”,
 
4. „Smacznie i zdrowo - kolorowo”,
 
5. „Woda jako środowisko życia”.
 
Projekt  „Cztery pory roku w obrazie” dotyczył obserwacji meteorologicznych zmieniających się pór roku. Podczas zajęć przyrody uczniowie wykonali plakaty dla każdej pory roku, na lekcjach matematyki uczniowie obliczali ich długość, a efektem końcowym był karmnik dla ptaków umieszczony przed szkołą.
 
W ramach projektu "Smacznie i zdrowo - kolorowo" piątoklasiści własnoręcznie wykonali modele piramid żywienia pod czujnym okiem p. Doroty Kapusty (nauczyciela zajęć technicznych) i dzięki cennym zaleceniom żywieniowym Pani Dyrektor Renaty Bilskiej (nauczyciela przyrody). Projekt obejmował także obliczenia tzw. BMI (Body Mass Index), czyli wskaźnika masy ciała, które wykonali uczniowie klasy V i VI podczas lekcji matematyki z p. Moniką Huszno (nauczycielem matematyki). Natomiast szóstoklasiści  przygotowali pyszne sałatki warzywne zgodnie ze wskazówkami p. Anny Cukrowskiej (nauczyciela przyrody). Na zajęciach komputerowych piątoklasiści opracowali dzienne jadłospisy w edytorze tekstu i diagramy słupkowe składników występujących w danym produkcie.
 
Przyroda
 
 
Matematyka
 
 
Zajęcia techniczne
 

MH
 

Treści i zdjęcia przygotowują nauczyciele placówki. Informacje zamieszcza Iza Michalska.

@2007 SP9 Skarżysko-Kamienna
Wszelkie prawa zastrzeżone