Start > Nadanie imienia
Nadanie imienia
Uroczystość nadania imienia

Dnia 22 października 2010 r. odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole.

 

Uroczystości rozpoczęła Msza święta o godz. 10.30 w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Skarżysku-Kamiennej, na której dokonano poświęcenia sztandaru szkoły. Mszy św. przewodził ks. infułat mgr Jerzy Banaśkiewicz.

 

 

Msza święta

 

 

 

Msza św.

 

W skład pocztu sztandarowego wchodzili: p. Zbigniew Półtorak, Igor Stępień i Katarzyna Półtorak:

 

Poczet sztandarowy

 

Część oficjalna odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej, na której dokonano przekazania sztandaru oraz potwierdzono, że szkoła będzie teraz nosić imię Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka.

 

 

 

Prezentacja

 

 

 
Szkoła Muzyczna

 

 

 

 

Szkoła Muzyczna

 

 

 

 

Szkoła Muzyczna

 

 

 

 

 Szkoła Muzyczna
 

 

 

 

Szkoła Muzyczna

 

 

 

 

Szkoła Muzyczna
 
 
 

 

Szkoła Muzyczna

 

 

 

 

Szkoła Muzyczna

 

 

 

 

Szkoła Muzyczna

 

 

 

Szkoła Muzyczna

 

 

 

 

Szkoła Muzyczna

 

 

 

Uroczystość prowadziła p. Małgorzata Strószczyk pod czujnym okiem p. Dyrektor Renaty Bilskiej. Podczas uroczystości mogliśmy oglądać montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klasy V i VI.

 

 

 

Szkoła Muzyczna

 

 

 

 

Szkoła Muzyczna

 

 

 

 

Szkoła Muzyczna

 

 

 

Nad prawidłowym przebiegiem występu czuwała p. Wiesława Brożyna-Jędrzejczyk.

 

Części artystycznej towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu p. Joanny Kalugi i p. Tomasza Sekuły oraz prezentacja multimedialna przygotowana przez p. Monikę Huszno.

 

 

Szkoła Muzyczna

 

 

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się ludzie bezpośrednio związani z życiem i pracą ks. Sedlaka: była asystentka naukowa p. Joanna Kalisz-Półtorak, przedstawiciele świata nauki: prof. Marian Wnuk, prof. Józef Zon, dr Mieczysław Dunin.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas włodarze miasta: Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Ciok, Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej p. Roman Wojcieszek i jego Zastępca p. Grzegorz Małkus. Miło nam było gościć Skarżyszczan: p. Jana Jańca, p. Ryszarda Sowę i p. Andrzeja Staśkowiaka,  którzy przyczynili się do nadania ks. prof. tytułu Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas również Dyrektor Liceum z Sienna p. Adam Sieczka oraz byłe uczenncie prof. Sedlaka: p. Zofia Ciosk i p. Zdzisława Kohel.

 

Wyrażamy swoją wdzięczność za udział w uroczystości obecnym radnym z Rady Miasta i Powiatu, Przewodniczącej Komisji Oświaty p. Halinie Karpińskiej, Naczelnikom p. Ewie Stachowicz i p. Krzysztofowi Myszce, p. Ireneuszowi Kulińskiemu - znanemu regionaliście, wszystkim dyrektorom gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Piblicznej p. Iwonie Kowaleskiej i p. Danucie Żyła.


Kolejna część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Tam została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca patrona.

 

 

Tablica
 
 
 

Tablica
 
 

 

 

Tablica
 
 

 
Tablica
 
 
 
 
Tablica

 

 

 

 

Tablica
 
 
 
 
Tablica
 
 
 
 
Tablica
 
 
 
 
Tablica
 

 

 

 

Tablica

 

 

 

Tablica

 

 

 

 

Tablica

 

 

 

 

Tablica

 


 

Tablica

 

 

 

 

Tablica

 

 

 

 

Tablica

 

 

 

Uczniowie wraz z nauczycielami i przedstawicielami władz samorządowych złożyli wiązankę pod pomnikiem pamięci przed szkołą. Po ceremonii p. prezydent Roman Wojcieszek, jego zastępca p. Grzegorz Małkus wraz z dyrektorką szkoły p. Renatą Bilską dokonali otwarcia placu zabaw, który powstał przy szkole.

 

 

 

Plac zabaw

 

 

 

 

Plac zabaw
 
 
 
 
Plac zabaw
 
 
 
 
Plac zabaw
 

 

 

 

Tort

 

 

Treści i zdjęcia przygotowują nauczyciele placówki. Informacje zamieszcza Iza Michalska.

@2007 SP9 Skarżysko-Kamienna
Wszelkie prawa zastrzeżone