Start > Biblioteka > Biblioteka regulamin

Regulamin Biblioteki

Szkoły Podstawowej Nr 9

im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka

w Skarżysku Kamiennej

  1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.
  3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 1 miesiąca. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
  4. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
  5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić  bibliotekarzowi
  6. Czytelnik ,który  zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą pozycję.
  7. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
  8. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed   odejściem rozliczyć się z biblioteką.
  9. Książka jest najlepszym przyjacielem ucznia, toteż należy ją szanować i obchodzić się z nią  jak z przyjacielem.
 

Treści i zdjęcia przygotowują nauczyciele placówki. Informacje zamieszcza Iza Michalska.

@2007 SP9 Skarżysko-Kamienna
Wszelkie prawa zastrzeżone