Start > Kalendarz roku
Kalendarz roku szkolnego

2016/17 

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2016 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna22 - 31 grudnia 2014 r.
3.Ferie zimowe 16 lutego - 1 marca 2015 r.
4.Sprawdzian dla uczniów klas VI

1 kwietnia 2015 r.

część 1 - język polski i matematyka - godz. 9.00

część 2 - język angielski - godz. 11.45

5.Wiosenna przerwa świąteczna2 - 7 kwietnia 2015 r.
6.Dodatkowy termin sprawdzianu

1 czerwca 2015 r.

część 1 - język polski i matematyka - godz. 9.00

część 2 - język angielski - godz. 11.45
7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

10 listopada 2014 r.

2 stycznia 2015 r.

5 stycznia 2015 r. 

5 czerwca 2015 r.

8.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych26 czerwca 2015 r.
9.Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

 

Treści i zdjęcia przygotowują nauczyciele placówki. Informacje zamieszcza Iza Michalska.

@2007 SP9 Skarżysko-Kamienna
Wszelkie prawa zastrzeżone