Start > Samorząd Uczniowski > Plan pracy SU

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

rok szkolny 2014/2015

Lp.Planowane zadaniaTermin realizacji
1Wybór Samorządu Uczniowskiego.
Wybór Zarządu, ustalenie sekcji i ich członków.
wrzesień
2Dzień Chłopaka w naszej szkole.
Przygotowanie:
- gazetki okolicznościowej,
- dyskoteki szkolnej.
wrzesień
3
Udział w Rowerowym Zjeździe Gwieździstym pod patronatem STC.wrzesień
4
Współudział w obchodach DEN; przygotowanie gazetki okolicznościowej.
październik
5Pasowanie na ucznia; udział przedstawicieli SU w akademii, wręczenie drobnych upominków.
październik
6
Opieka nad miejscami pamięci, pomnikiem przed szkołą, zapalenie zniczy przy „Dębach pamięci”.listopad
7
Przygotowanie gazetki okolicznościowej; zorganizowanie andrzejkowej dyskoteki szkolnej.
listopad
8
Zorganizowanie przez samorządy klasowe Mikołajek w swoich klasach.grudzień
9
Przeprowadzenie w szkole zbiórki pieniędzy w związku z finałem WOŚP.styczeń
10Udział w akcjach charytatywnych, przeprowadzanie spotkań okolicznościowych.cały rok
11Przygotowanie apelu podsumowującego pracę w I semestrze.styczeń
12Ogłoszenie zbiórki makulatury.luty
13Zorganizowanie Walentynek.luty
14Przygotowanie Dnia Kobiet:
- gazetki okolicznościowej,
- krótkiego występu.
marzec
15 Organizowanie dyskotek – sfinansowanie pracy SU.cały rok
16
Dzień Ziemi – współudział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Międzyszkolnego Biegu Ekologicznego.
kwiecień
17
Prowadzenie gazetki SU.
cały rok
18
Zorganizowanie Dnia Dziecka; gry i zabawy sportowe.
czerwiec

            

Opiekun SU Przewodniczący SU
Kinga Bugajska
Agata Mysior
 

Treści i zdjęcia przygotowują nauczyciele placówki. Informacje zamieszcza Iza Michalska.

@2007 SP9 Skarżysko-Kamienna
Wszelkie prawa zastrzeżone