Start > Dokumenty
Dokumenty
Zapisy na rok szkolny 2018/2019

Zapisy do szkoły - 2018/19


Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej: 

PDF    WORD


Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego:
PDF    WORD
  
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania w oddziale przedszkolnym: 

PDF    WORD

 
Zapisy do szkoły - 2017/18

Pliki do pobrania:

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej: PDF   WORD

  

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego: PDF   WORD

 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania w oddziale przedszkolnym: PDF   WORD

 
Zapisy na rok szkolny 2018/2019

Ogłoszenie o zapisach do klasy I na rok szkolny 2018/2019


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Skarżysku Kamiennej ul. Warszawska 54 
ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019:
 
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.00 lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (41 25 32 355; 504470334).
Termin składania karty zgłoszenia i innych  dokumentów: do 15.04.2018 r.
W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 9 w Skarżysku- Kamiennej termin składania dokumentów: do 29.08. 2018 r.
Szkoła jest przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej.
Karta zapisu jest dostępna na stronie internetowej Szkoły w zakładce: Dokumenty. 
 

Ogłoszenie o zapisach do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2018/2019


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Skarżysku Kamiennej ul. Warszawska 54 ogłasza 
nabór dzieci do oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole:
dzieci sześcioletnie (rocznik 2012),
dzieci pięcioletnie ( dzieci urodzone w 2013 roku), 
dzieci, które ukończyły cztery i trzy lata ( roczniki 2014 i 2015) 
oraz wykazują się samodzielnością  w czynnościach samoobsługowych i umiejętnością współpracy w grupie, po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów skierowaną do dyrektora szkoły.

Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły oprócz karty zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego, dostępnej na stronie internetowej szkoły w zakładce: Dokumenty, składają pisemną prośbę do dyrektora szkoły.

Inne informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej s
ą dostępne na tablicy ogłoszeń dla Rodziców w szkole.


 
Karty zapisu do szkoły 2015

 

 

Karty zapisu - pliki do pobrania:

 

- karta zgłoszenia dziecka do klasy I                                 doc

 

- karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego         doc

 

- karta zapisu dziecka do szkoły                                       doc

 

Treści i zdjęcia przygotowują nauczyciele placówki. Informacje zamieszcza Iza Michalska.

@2007 SP9 Skarżysko-Kamienna
Wszelkie prawa zastrzeżone